STICHTING KIBANDAONGO

DOELSTELLING van de STICHTING:                    

De bevolking van Z/O Kenia, met name in het gebied Kibandaongo, een zo gezond mogelijk leefklimaat bieden op medisch, educatief en arbeidsmatig gebied.

Het Medisch centrum in Kibandaongo, Kenia, financieel en materieel zo te ondersteunen dat het Medisch centrum op een doelmatige, kwalitatieve en hygiënische wijze gerund kan worden in de breedst mogelijke zin en dat voor alle mensen in het gebied Kibandaongo de medische voorzieningen bereikbaar zijn. Tevens de bevolking van Kibandaongo ondersteunen bij noodzakelijke voorzieningen zodat de kwaliteit van leven verbetert.

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

De instelling heeft geen winstoogmerk. Uw gelden worden rechtstreeks in Kibandaongo besteed. Van uw sponsoring worden geen verblijfskosten betaald.

De instelling is ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 52105237

Deze stichting is een officiële Algemeen Nut Beogende Instelling (A.N.B.I.)

 

ANBI

Door de ANBI-status van Stichting Kibandaongo kunt u giften en donaties in mindering brengen op uw aangifte van de inkomstenbelasting.

Een gift aan een goede doelen organisatie, die door de belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), kunt u onder voorwaarden aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Bij een incidentele gift is er sprake van een fiscaal voordeel wanneer u minimaal 1% van het bruto jaarinkomen schenkt (met een minimum van 60€). Het maximum is 10%.

U kunt kiezen voor een periodieke schenking. Op deze manier schenkt u de organisatie gedurende 5 jaar een bedrag. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 34 tot 52% van de schenking terug via de belasting aangifte.


Niet langs de notaris

Sinds 1 januari 2014 hoeft u niet meer langs de notaris. Een schriftelijke overeenkomst tussen u en de organisatie is voldoende. Voor periodieke schenkingen geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. De belastingdienst heeft voorbeeld formulieren gemaakt die u kunt gebruiken. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Dit formulier vindt u op de website van de belastingdienst, maar om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken kunnen wij ook het formulier al zoveel mogelijk voor u invullen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken dan kunt u dat bij ons aangeven.

U hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst op te sturen. Ze zijn voor uzelf en de organisatie. Bewaar de overeenkomst goed. Als de belastingdienst uw aangifte controleert, kan de inspecteur om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Klik hier voor een link naar de overeenkomst periodieke gift in geld.


HOE DOELSTELLING TE REALISEREN:

Middels ondersteuning en schenkingen van bedrijven, fondsen en particulieren. Middels advisering, bemiddeling, onderhandeling, ondersteuning én het opzetten van activiteiten om gelden te genereren. Activiteiten in Kibandaongo worden op aanvraag van de bevolking en de medische staf beoordeeld door het bestuur.

Middels jaarlijks bezoek en verblijf in Kibandaongo en een jaarlijkse vergadering met alle comités te weten: 'Health committee', 'Community Health Workers committee', 'Village committee', 'Water committee', 'Afri-Pad committee', 'TBA committee', de Chief van Kibandaongo, de County man, de aannemer, het Gouvernement van Z/O Kenya en de contactpersonen in het streekziekenhuis in Kinango o.l.v. District Medical Health Officer.

Contact vanuit Nederland wordt onderhouden via e-mail, foto's en telefoon.

Er is al érg veel bereikt. Middels sponsoring hebben we in 2012 twee openbare toiletblokken gebouwd en een hekwerk aangelegd rondom de Dispensary met een mooie afsluitbare poort.

In 2013 hebben we een medische verbrandingsoven gebouwd en een 10.000 liter watertank met 6 tappunten aangelegd bij de DAM.

In 2014 bouwden wij een Multi Functional House voor de bevolking. Rondom de schoolcompound is een hek geplaatst van prikkeldraad. Het Albino House is gerenoveerd. De HIV-Group heeft een eigen Chicken House gebouwd. Alle 20 TBA's/Midwives zijn extra getraind. Het 'Solar Revolving Project' is gestart door WakaWaka lights te doneren aan de 50 oudste kinderen (families) van de Primary School.

In 2015 verscheepten wij een container met allerlei goederen. We realiseerden een Naaiatelier en gaven 10 trapnaaimachines aan de 'sewing group'. Het atelier is eind 2015 in bedrijf gegaan. Ook bouwden wij een Shade, met stalen dak, voor de Dispensary. Wij kochten een Moterbike, Yamaha DT175, die dienst doet als Ambulance.

In 2016 hebben we een schooltje gebouwd in Dudu Village met daarbij een toilettenblok.

Het is van belang de continuïteit te waarborgen en de juiste ondersteuning te blijven bieden. De levensstandaard is toegenomen door betere medische voorzieningen/zorg.