Doelstelling:

Het verwerven van vermogen ten behoeve van het realiseren van concrete hulp en financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in Zuidoost-Kenia, met name in de regio Kibandaongo.

Visie:

Het Medisch centrum in Kibandaongo, Kenia, financieel en materieel zo te ondersteunen dat het Medisch centrum op een doelmatige, kwalitatieve en hygiënische wijze gerund kan worden, in de breedst mogelijke zin. En dat voor alle mensen in het gebied Kibandaongo de medische voorzieningen bereikbaar zijn. Tevens de bevolking van Kibandaongo e.o. ondersteunen bij noodzakelijke voorzieningen op arbeidsmatig en educatief gebied zodat de kwaliteit van leven verbetert.

Met het uiteindelijk doel dat wij ons kunnen terugtrekken en er een goede basis is gevormd waarop de bevolking zelfstandig verder kan ontwikkelen. Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

Erkenning:

De stichting Kibandaongo is een officiële Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en officieel erkend door het CBF (CBF).

Plannen voor de toekomst:

Health Centre

Aan het Government is gevraagd een nieuwe Concrete watertank op het H.C. te bouwen. Dit is toegezegd. Het bestuur van het H.C. wil graag een ziekenzaal M/V met een keuken. Het hekwerk rondom de compound heeft renovatie nodig. De net bevallen vrouwen willen wij blijven ondersteunen middels pap en een schone/nieuwe Kanga. Extra medicatie blijft een jaarlijkse uitgave.

Community

De ontwikkeling van het landbouwgebied in Kibandaongo i.v.m. langdurige periodes van droogte, heeft onze grote interesse en aandacht.   
KWAGI (Kibandaongo Women Agriculture Group Initiative) wil doorpakken nu de start is gemaakt. Wij willen ondersteunen met de water organisatie eventueel kassen en irrigatie.
Door landbouwgebied verder te ontwikkelen ontstaat er inkomen voor 100 gezinnen.

De Primary schools, 11 in ons gebied, zijn nog niet allemaal op orde. Het is onze wens om in de toekomst nog schoollokalen bij te bouwen en meubilair te doneren. Extra laptops voor goed onderwijs en E-readers voor de albinokinderen zijn aandachtspunt.

The Global Goals waar onze stichting voor staat:

Goal 1: No poverty

Goal 2: Zero hunger

Goal 3: Good health and well-being

Goal 4: Quality education

Goal 5: Gender equality 

Klik hier voor de AVG / Privacyverklaring van Stichting Kibandaongo.