Stichting

Stichting Kibandaongo

Stichting Kibandaongo
Opgericht op 18-02-2011 (klik hier voor de statuten)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52105237 (klik hier voor een uittreksel van de KvK)
RSIN: 850301506

Correspondentieadres 
Stichting Kibandaongo
Frankenlaan 167
5037 KH Tilburg
The Netherlands
E  info@www.medischcentrumkenia.nl
T +31 (0)6 423 17 014
W www.medischcentrumkenia.nl

Bank
IBAN/SEPA Nummer: NL06ABNA0484549790
BIC Nummer: ABNANL2A
Banknaam: ABN AMRO
Tenaamstelling: Stichting Kibandaongo

ANBI
De Stichting Kibandaongo is een officiële Algemeen Nut Beogende Instelling (A.N.B.I.)CBF (Toezichthouder Goede Doelen)
De Stichting Kibandaongo is een Erkend Goed Doel.

           

Bestuur
Voorzitter:
Mevr. L.A.J.M. Molkenboer-Kleintjes, Senior Psychiatrisch Verpleegkundige/Docent. Gepensioneerd.

Penningmeester:
Dhr. J.M. Melissant, Register Accountant. Zelfstandig.

Algemeen bestuurslid:
– Dhr. Y.A.E.G.L. van Lith, Directeur Eigenaar Wildrick Invest BV
– Dhr. J.A.H. Melis, Directeur Melis Holding
Nevenfuncties:
– Commissaris N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Industriegebouwen (M.E.I.)
– Lid Raad van Toezicht Verbeeten Fonds
– Ambassadeur Stichting Kind & Oor
– Comité van Aanbeveling Villa Club Villa Pardoes

Adviseur:
Dhr. M. Eliëns, Notaris. Gepensioneerd.

Beheer website
Mevr. C. Vugts

Comité van aanbeveling
– Dhr. Dr. J. Molkenboer, longarts. Gepensioneerd.
– Mevr. Dr. J.F. ter Haar, gynaecoloog ETZ Tilburg
– Mevr. Dr. D. Kollau, huisarts Tilburg
– Mevr. Dr. I. van Ooij, psychiater GGz Breburg, Tilburg

Kascommissie
– Dhr. Mr. Paul Gerritse, Advocaat, Tilburg
– Dhr. Drs. Peter Mulders, Compliance Officer Benelux, Tilburg

Organisatiestructuur
Klik hier voor een inzicht in de organisatiestructuur van het Medisch Centrum Kibandaongo.

Het beleidsplan van de Stichting Kibandaongo kunt u hier downloaden.

Het meest recente jaarverslag vindt u hier.

Het meest recente bestuursverslag vindt u hier.

De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling, door middel van een aantal wervingsactiviteiten, welke ad hoc worden ingevuld.
De acties van Stichting Kibandaongo worden ondersteund door Wilde Ganzen.

Het is zowel mogelijk eenmalig als jaarlijks te doneren.

De schenking/giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar aangezien u schenkt aan een goed doel stichting met ANBI status. Indien uw wenst over te gaan tot een periodieke schenking van tenminste 5 jaar (structurele gift; tenminste 1x per jaar vast bedrag) dan zijn wij graag bereid met u een schriftelijke overeenkomst tot schenking overeen te komen. 

Indien gewenst bemiddelen wij in totstandkoming van donaties in de vorm van een jaarlijkse gift.

Een notariële akte is niet meer noodzakelijk.

Voor een periodieke gift kunt deze formulieren gebruiken:

Overeenkomst Periodieke Gift

Betalingsvolmacht Periodieke Gift

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.