Keniadagen 2022

Gepubliceerd door Cora op

Keniadagen 2022

Op 29 en 30 juni en 6 juli vinden de Keniadagen 2022 plaats met als doel het delen van expertise door Nederlandse Stichtingen actief in Kenia.

Als particulier ontwikkelingswerker in Kenia lijkt het soms alsof je het wiel zelf moet uitvinden. Via contact met andere stichtingen in Kenia ontdekten wij dat uitwisseling en samenwerking ons veel voordeel kan opleveren. Uitwisseling en bezoek aan elkaars projecten geeft veel goede ideeën voor je eigen projectuitvoering. Ook de kennisname en soms deelname van de Keniaanse en Nederlandse overheden kan van voordeel zijn.

Op initiatief van Stichting Kibandaongo, bezochten wij namens onze stichtingen ‘Stichting Kibandaongo’ en de ‘Stichting Homa Bay Kenia’ juli 2021 de Keniaanse ambassade in Den Haag. We hebben gesproken over een aanzet tot samenwerking tussen Kleine Goede Doelen stichtingen ANBI/CBF, die actief zijn op het gebied van ontwikkelingswerk in Kenia vanuit Nederland en zijn van daaruit dit idee verder gaan uitwerken. We hebben daarbij de enthousiaste medewerking gekregen van Martine Stoppelenburg van BIS Bureau Internationale Samenwerking. Dit heeft geleid tot de organisatie van de Keniadagen 2022.

Om de uitwisseling tussen stichtingen op een iets grotere schaal te organiseren willen we graag vier gespreksrondes in twee dagen organiseren. Deze dagen zullen plaatsvinden op 29 en 30 juni, gevolgd door een plenaire dag op 6 juli. Het doel van de gespreksrondes is elkaar leren kennen, krachten bundelen, elkaar versterken, expertise delen, leren en profiteren van elkaar op allerlei gebieden.

Na overleg met de burgemeester van Tilburg, dhr. Weterings, heeft hij aangegeven dat hij ons initiatief steunt en hiertoe de Raadszaal van het nieuwe gemeentehuis in Tilburg ter beschikking stelt. Op deze bijzondere locatie zullen de Keniadagen 2022 dan ook plaatsvinden. Organisaties als AMREF Flying Doctors en Erasmus University hebben zich bereid gevonden om een presentatie te komen geven.

We hebben vier thema’s gekozen voor de gespreksrondes, namelijk:

– Landbouw, veeteelt en water: 29 juni
– Gezondheidszorg: 29 juni
– Onderwijs: 30 juni
– Geld en Ondernemerschap: 30 juni

Na deze gespreksrondes zal er een plenaire bijeenkomst zijn op 6 juli onder leiding van Sara Kinsbergen. Wij hebben voor de plenaire dag een paar bijzondere sprekers, waaronder burgemeester Weterings van Tilburg die ook de Keniaanse ambassadeur Mr. Lawrence Lenayapa zal ontvangen, die graag bij deze dag aanwezig wil zijn. Via een videoverbinding vanuit Nairobi zal eveneens de Nederlandse ambassadeur in Kenia, Dhr. Maarten A. Brouwer aanwezig zijn. Tijdens deze plenaire bijeenkomst zal aandacht zijn voor conclusies, ervaringen en vragen die u uit de gespreksrondes meeneemt.

Deze dagen zijn alleen te bezoeken op uitnodiging.

Categorieën: Nieuws

Translate »